Disclaimer

Makelaars-offertes.nl doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt fouten bevat. Zo ook op deze website. De garantie dat de website geen fouten bevat kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Makelaars-offertes.nl niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dit kan via het contactformulier

Rechten

Alles wat op de websites van Makelaars-offertes.nl staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van Makelaars-offertes.nl mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Makelaars-offertes.nl niks van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Makelaars-offertes.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Makelaars-offertes.nl staat.